تجهیزات اعلام حریق

تجهیزات اعلام حریق در ساختمان یکی از ملزومات زندگی امروزی محسوب می شود. در واحدهای مسکونی که جمعیت قابل ملاحظه ای ساکن هستند وجود تجهیزات اعلام حریق باعث می شود تا بروز حریق و آتش از طرق مختلف توسط حسگرها یا سنسورهای تجهیزات اعلام حریق ثبت گردد و اقدامات ایمنی اولیه جهت رفع آتشسوزی و اعلام هشدار به ساکنین انجام می گردد.

تجهیزات اعلام حریق دارای انواع  گوناگونی است که بسته به نوع معماری و سازه ، مساحت و بزرگی سازه و … متفاوت می باشد.