دتکتور دودی مستقل

 این دتکتور اعلام حریق، به صورت مستقل و با باطری ۹ ولت عمل کرده و به محض تشخیص دود در محیط آژیر آن فعال میشود.