دتکتور دودی

 این دتکتور دودی اعلام حریق، یکی از انواع متداع متداول دتکتور اتوماتیک اعلام حریق بوده و سرعت پاسخگویی و سطح پوش بالاتری نسبت به انواع حرارتی دارد. این نوع دتکتور مناسب مکانهایی حاوی کاغذ یا چوب که در لحظات اولیه حریق دود زیادی ایجاد میشود میباشد. این نوع دتکتور بیشتر برای حریق های دودزا مناسب میباشند و دارای انواع مختلف بوده که بسته به محیط و شرایط مدلهای مختلف آن پیشنهاد میشود.