نازل تفنگی آتشنشاتی

توضیحات در مورد نازل تفنگی آتشنشانی:
نازل تفنگی آتشنشانی  جریان آب نیرومند و دور بردی تولید میکند که الگوی جریان یکپارچه آب را با الگوهای اسپری آب با عملکرد بالا در هم میامیزد.
خصوصیات نازل آتشنشانی تفنگی:
دندانه های چرخان از جنس فولاد
الگوی مه یا پاشش چتری متراکم با زاویه عریض
جریان آب نفوذ کننده با برد زیاد
مقدار جریان ثابت
وزن 1/8 کیلوگرم