پرده آب آتشنشانی/روزنباورRosenbauer

توضیحات در مورد پرده آب آتشنشانی روزنباور:
سیستم پرده آب Water shield با ایجاد یک دیوار بزرگ آب برای محافظت در برابر شعله های آتش, گازها, دود به کار می رود .
بدون نیاز به نیروی انسانی شروع به کار میکند و به صورت تکی و چندتایی در کنار هم استفاده می شود.
پرتاب ارتفاع در 5 نوار:7 متر و در 8 نوار: 10 متر
پرتاب عرض در 5 نوار:27 متر و در8 نوار : 31 متر
نرخ جریان در 5 نوار:1/400L/min و در 8 نوار:1/800L/min
وزن: 4/5 کیلوگرم