blog_resized_1200_500_8_1542198572_fire_extinguishing_methods

روشهای خاموش کردن آتش

روشهای خاموش کردن آتش
مواد خاموش كننده آتش:

موادي كه بعنوان خاموش كننده آتش به كار مي روند در 4 دسته قرار مي گيرند . بدليل لزوم سرعت عمل و افزايش پوشش خاموش كننده ها ، مي توان از دو يا چند عنصر خاموش كننده بطور همزمان استفاده نمود . طبعا هر كدام از مواد ياد شده در اطفاء انواع حريقها داراي مزايا و معايبي مي باشند . اين گروه شامل گروههاي زير است :

الف – مواد سرد كننده آب ،CO2

ب_ مواد خفه كننده (كف -CO2– خاك – ماسه )

ج – مواد رقيق كننده هوا (N2–CO2)

د- مواد محدود كننده واكنش هاي زنجيره اي شيميايي ( هالن و پودر هاي مخصوص )

آب:

استفاده از آب براي كنترل حريق يكي از ساده ترين و در عين حال موثر ترين روشي است كه تمام افراد با آن آشنا مي باشند. همان اندازه كه استفاده از آب مي تواند در خاموش كردن آتش مفيد با شد به همان اندازه هم مي تواند در استفاده نابجا ايجاد مخاطره و گسترش حريق يا خسارات نمايد .
مزاياي آب:

فراوان و ارزان است ، خصوصا كه براي اين منظور تصفيه كامل آن لازم نيست .
ويسكوزيته پايين و قابليت انتقال آسان داشته و در مجاري فلزي ، لاستيكي و برزنتي براحتي جاري مي شود .
داراي ظرفيت گرمايي ويژه بالايي بوده كه آن را بصورت يك سرد كننده مطلوب مطرح مي كند . ظرفيت گرمايي آب 5 برابر آلومينيوم و 10 برابر روي و مس مي باشد . مهمتر از آن اينكه گرماي نهان تبخير آب بسيار بالا بوده و گرماي زيادي هنگام تبخير جذب مي كند .
غير قابل تجزيه بر اثر حرارت است ، حتي در دماي بالا نيز تجزيه نمي شود . بطوري كه در 2000 درجه سانتيگراد تنها يك دهم مولكولهايش تجزيه مي شوند.
توان سرد كنندگي بالايي دارد بطوري كه در حجم مساوي ، 5/6 برابر سرد كننده تر ازCO2است . هر ليتر آب مي تواند هنگام تبخير حدود 550 كيلو كالري گرما جذب نمايد و هر متر مكعب آب نيز براي افزايش دمايي به اندازه 10 درجه گرمايي حدود 10000 كيلو كالري گرما جذب مي كند.

معايب آب:

سنگين وزن است لذا حمل ونقل آن در اطفاء متحرك مشكل است .
هادي الكتريسيته است ، در محل هايي كه جريان برق وجود دارد ، خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد .
آ ب داراي خطر تخريب است ، زماني كه آب تحت فشار پاشيده شود قدرت تخريب باليي دارد كه گاهي كمتر از خود حريق نيست .
هنگام اطفاء حريق مواد و محصولات در اثر تركيب با آب دچار خسارت مي گردند . مانند داروها ، اثاثيه ، كارتنهاي بسته بندي ، رنگها و محصولات توليدي .
به خاطر افزايش حجم آب هنگام تبخير در هنگام پاشيدن به روي مايعات قابل اشتعال مثل نفت يا روغن باعث پرتاب شدن مايعات ، انفجار و پاشش آن شده و گسترش حريق را باعث مي شود .
بدليل كشش سطحي آب نفوذ آن به داخل تل مواد ( تل ذغال سنگ ، خاك اره و مانند آن ) محدود است .

كف آتش نشاني:

كف بصورت محلول تهيه مي گردد . كف در هنگام پاشيده شدن توسط سر لوله كف ساز با هوا و آب مخلوط شده و حباب سازي مي گردد . كف در هنگام استفاده ، با گسترش فراواني كه دارد مي تواند روي حريق را پوشانده و مانع رسيدن اكسيژن و صعود گازهاي ناشي از حريق مي گردد . نكته مهم دراستفاده از كف ، توسعه خوب آن و پخش شدن روي سطح ماده احتراقي مخصوصا مايعات قابل اشتعال بدليل سبكي آن مي باشد .
پودر هاي خاموش كننده:

استفاده از برخي از مواد شيميايي كه معمولا داراي بنيان كربنات ، سولفات يا فسفات مي باشند يكي از راه هاي متداول و ساده براي خاموش كردن آتش از طريق خفه كردن آن است . اين تركيبات براحتي براياطفاء انواع حريقC،B،Aبكار مي روند . به همين دليل در استفاده هاي عمومي معمولا اين تركيب خاموش كننده توصيه مي شود . به اين تركيبات پودر شيميايي گفته مي شود . پودر شيميايي اگر چه براي حريق دستهAكاربرد دارد ولي بدلايل اقتصادي توصيه نمي گردد مگر اينكه مواد در حال اشتعال پر بها باشند يا استفاده از آب ماهيت آنها را تغيير دهد .

پودر شيميايي روي حريق پاشيده شده و باعث پوشاندن آتش و جلو گيري از رسيدن اكسيژن مي گردد . پودر ها در حرارت بالاي 60 درجه سانتيگراد پايداري خوبي ندارند و امكان چسبندگي آنها در كپسول زياد مي گردد . قطر دانه هاي پودر بسته به نوع مواد و شركت سازنده حدود 75-10 ميكرون مي باشد . هرچه قطر ذرات ريزتر باشد پودر موثرتر است .پودر شيميايي تحت فشار ازت ياCO2در سطح قاعده حريق به صورت جارويي پاشيده شده و در صورتي كه افراد آموزش كافي ديده باشد براحتي آتش را خاموش مي نمايند .
پودر خشك:

اين پودر براي خاموش كردن حريق فلزات قابل اشتعال مثل سديم ، پتاسيم ، منيزيم و مانند آن بكار مي رود .
گازCO2:

دي اكسيد كربن گازي است غير قابل احتراق ، بي بو ، غير سمي و سنگين تر از هوا كه داراي چگالي5/1 بوده و هادي الكتريسيته نيست . مكانيسم عمل آن هنگام حريق به سه صورت است : اول خفه كردن آتش با تشكيل يك لايه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا ، دوم رقيق كردن اكسيژن هوادر اطراف محوطه حريق و سوم سرد كردن آتش .

يكي از خصوصيات مهم گازCO2اين است كه باعث خسارت به مواد موجود در محيط حريق نمي شود لذا در مواردي كه مواد با ارزش دچار حريق مي شوند مناسب تر از اب استCO2براي حريق هاي الكتريكي و الكترنيكي بسيار مناسب است زيرا بدليل عدم هدايت برق و عدم وجود مواد باقيمانده باعث اتصال يا خرابي در حساس نمي گردد .
تركيبات هالوژنه ( هالن ):

مواد هالوژنه از مشتقات4CHياC2H6مي باشند كه بجاي يك يا چند عنصر هالوژنه (شاملI،Br،Cl،F) جايگزين شده است . هالن در هنگام اطفاء بدون بجاي گذاشتن اثرات تخريبي و باقيمانده بر روي مواد و دستگاه ها مي تواند بطور بسيار موثري ايفاي نقش نمايد . مكانيسم اثر هالن تا حدودي مشابهCO2بوده و چون سنگين تر از هوا هستند مي توانند بسرعت روي حريق را پوشانده و مانع رسيدن اكسيژن گردند . بعلاوه پاشش اين مواد بر روي حريق مي تواند باعث رقيق شدن اكسيژن هوا در اطراف حريق شده و آن را مهار نمايد . اين مواد با نسبت افزايش حجم حدود برابر هنگام تغيير فاز از حالت مايع به بخار بيش از برابر افزايش حجم بيشتري نسبت به دي اكسيد كربن دارند . به همين دليل در وزن مساوي قدرت خاموش كنندگي آنها 3-2 برابرCO2مي باشد . هالن مي تواند در هنگام مجاورت با آتش از سرعت واكنش هاي زنجيره اي بكاهد و بصورت موثر تري آتش را مهار نمايد به همين دليل در شرايط يكسان براي خاموش كردن آتش ميزان مورد نياز هالن كمتر از يك چهارم ميزانCO2مورد نياز براي اطفاء است .

خاموش كننده هالن براي محدوده هاي كوچك ولي مهم تجهيزات يا مواد قابل اشتعال مانند ماشينهاي الكترونيكي و الكتريكي ، حريق هاي مواد جامد پر ارزش ، سايتهاي ديسپاچينگ ، مراكز مخابراتي و مانند آن كاربرد دارد.
روشهاي عمومي اطفاء حريق

اصولا اگر بتوان يكي از اضلاع هرم حريق ( حرارت ، اكسيژن ، مواد سوختني يا واكنش هاي زنجيره اي) را كنترل و محدود نموده يا قطع كرد ، حريق مهار مي شود.روشهاي عمومي بر اساس ماهيت حريق به اشكال زير مي باشد :

الف- سرد كردن

ب- خفه كردن

ج- سد كردن يا حذف ماده سوختني

د- كنترل واكنش هاي زنجيره اي
سرد كردن:

يك روش قديمي و متداول و موثر براي كنترل حريق ، سرد كردن است . اين عمل عمدتا با آب انجام مي گيرد . يكي ازخواص گاز دي اكسيد كربن نيز سرد كردن آتش مي باشد . ميزان و روش بكار گيري آب در اطفاء حريق اهميت دارد ، اين روش براي حريق هاي دستهAمناسب مي باشد .
خفه كردن:

خفه كردن، پوشاندن روي آتش با موادي است كه رسيدن اكسيژن به محوطه آتش گردد. اين روش اگرچه در همه حريق ها موثر نيست ولي روش مطلوبي براي اكثر حريق ها مي باشد . مورد استثناء موادي است كه در حين سوختن اكسيژن توليد مي كنند ، مانند : نيترات و زنجيره هاي آلي اكسيژن دار مثل پراكسيد هاي آليR-O-O-HياR-COOR

وR-NO3همچنين موادي كه سرعت آتش گيري در آنها زياد است مانندديناميت ، سديم ، پتاسيم كه از اين قاعده مستثني هستند . موادي كه براي خفه كردن بكار مي روند بايستي سنگين تر از هوا بوده و يا حالت پوششي داشته باشند . خاك ، شن ، ماسه . پتوي خيس نيز اين كار را مي توانند انجام دهند.
حذف مواد سوختني:

اين روش در ابتداي بروز حريق امكان پذير بوده و با قطع جريان ، جابجا كردن مواد ، جدا كردن منابعي كه تاكنون حريق به آنها نرسيده ، كشيدن ديوارهاي حائل و يا خاكريز و همچنين رقيق كردن ماده سوختني مايع را شامل مي گردد.

كنترل واكنش هاي زنجيره اي:

براي كنترل واكنش هاي زنجيره اي استفاده از برخي تركيبات هالن مانندCBrF3(1301)، CBrClF2 (1211)،C2F2Br2(2402)و جايگزينهاي آن و برخي تركيبات جامد مانند جوش شيرين (K2CO3) موثر مي باشد . اين عمل براي كنترل حريق مشكل تر و گرانتر از ساير روشهاست ولي مي تواند بصورت مكمل براي مواد پر ارزش بكار رود.

Screenshot_۲۰۱۹-۰۷-۱۵-۱۲-۵۳-۱۳-1-1

نکات ایمنی مدارس در برابر آتش سوزی

 • نکات ایمنی حریق در مدرسه:
 • درب کلاس ها به طرف بیرون باز شود تا در صورت هجوم دانش آموزان هنگام حوادثی مانند آتش سوزی درب به راحتی باز شود.
 • حتماً درب تمامی کلاس ها دارای دستگیره مناسب و سالم باشد.
 • بخاری کلاس درگوشه ای خارج از مسیر تردد مسیر دانش آموزان و ترجیحاً در بالاتر از سطح زمین نصب شده باشد.
 • درب های اضطراری (درب دوم) راهروهای عمومی مدرسه همیشه باز باشد تا در صورت بروز حوادثی مثل زلزله و آتش سوزی دانش آموزان از چند درب بتوانند خارج شوند.
 • کپسول اطفاء حریق در مکان مناسب در دسترس و در معرض دید نصب شده باشد.
 • وجود کپسول اطفاء حریق به ازاء هر ساختمان در مدرسه یک عدد باشد.
 • سیم کشی برق مدرسه به روش تو کار باشد.
 • پریز های برق دارای روکش ایمن باشد.
 • در سیستم برق کشی، مواردی که منجر بروز حادثه شود فرسودگی، اتصالات و لخت بودن سیم های برق و… وجود نداشته باشد.
 • کنتور برق دارای جعبه محافظ باشد.
 • مدیران مدرسه، نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی را بدانند.
 • دانش آموزان نحوه خاموش کردن آتش را با استفاده از کپسول اطفاء حریق بدانند.
 • مدرسه دارای پلیس مدرسه باشد.
 • مدیران مدرسه با همکاری کارشناس نیروی انتظامی هرچند وقت یک بار جلسات باز آموزی دانش آموزان موتور سوار را داشته باشد.
 • منبع سوخت (نفت) در مدارسی که گاز سوز نیستند بدون نقص و در محل مناسب دور از دسترس دانش آموزان باشد.
 • به هیچ وجه منبع نفت، بشکه نفت، گالن نفتی پیت نفتی در راهرو ها و کلاس های درسی نباشد.
 • مساحت هر پنجره داخل کلاس باید یک پنجم مساحت کلاس باشد.
 • برای در و پنجره ها نباید از شیشه بزرگ (جام) استفاده شود.
 • کلاس دانش آموزان خردسال در مدارس چند طبقه باید در طبقات پایین تر قرار داشته باشد.
 • ایجاد هرگونه بالکن و تراس مرتبط با کلاس درس ممنوع است.
 • کف آزمایشگاه و کف میزهای آن باید قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شیمیایی و… مقاوم باشد.
 • درجه حرارت مناسب برای کلاس ها بین 18 الی 21 درجه سانتیگراد باشد.
 • گاز های حاصل از سوخت دستگاه های مولد حرارت به خارج از کلاس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را برای سوخت کامل مصرف کند تا خطر آتش سوزی و گاز گرفتگی وجود نداشته باشد و فضای کلاس را به طور یک نواخت گرم کند.
 • راه های منتهی به درب اضطراری خروجی باید با رنگ سبز و با علائم ویژه مشخص شود تا محل فرار اضطراری مشخص شود.
 • وسایل اضافی مثل میز، نیمکت، کمد ها و… در مسیر درب های اضطراری وجود نداشته باشد.
 • حد الامکان وسایل سازه ای در مسیر درب های اضطراری مقاوم در برابر حریق باشد.
 • دیوار ها و کف گارگاه ها و آزمایشگاه ها بایستی از جنس مقاوم و قابل شستشو (کاشی، سرامیک،موزاییک و…) باشد و کف، لغزنده نبوده و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی باشد.
 • آزمایشگاه و کارگاه باید دارای دستگاه تهویه متناسب با حجم سالن جهت تهویه هوا باشد.
 • دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه و کارگاه مطابق با ماده 85 و تبصره ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه و کارگاه نصب چند مورد تهویه در محل مناسب قابل رویت نصب شود.
 • هر مدرسه باید دارای اتاق خدمات بهداشتی مجهز به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیت های بهداشتی و تغذیه ای (معاینات بهداشتی درمانی دانش آموزان شامل: بیماریابی، بینایی سنجی, شنوایی سنجی، کمک های اولیه در واقع بروز حادثه و …) باشد.
 • مدارس همواره باید تشکیلاتی برای پیگیری و حل مشکلات ایمنی(جلسه شورای بهداشتی) با حضور نیروهای بهداشت داشته باشند و جلسات فوق همواره(هر ماه یک بار) باید تکرار شود.
 • والدین دانش آموز باید آموزش ایمنی کودکان و مدرسه را ببینند.
 • لیست وسایل کمک های اولیه (طبق استاندارد) در مدرسه و کنار جعبه های کمک های اولیه نصب باشد.
 • دانش آموزان طریق برخورد با حادثه برق گرفتگی را بدانند.
 • خرید و فروش و انجام بازی ها با ترقه و سایر مواد آتش زا در مدرسه و اطراف مدرسه و در مسیر مدرسه و خانه توسط دانش آموزان ممنوع است.
 • هرگز مواد شیمیایی آزمایشگاه نباید در ظروف سرباز قرار گیرند و مطابق با استاندارد های آزمایشگاهی در محل مناسب قرار گیرد.
 • چنانچه برای استفاده بهتر از فضا بلاجبار نیاز به تغییر دیوارها و تیغه کشی می باشد این کار با نظارت نیروهای فنی سازمان نوسازی مدارس یا تحت نظر مهندسین مشخص صورت گیرد و از اصلاحات غیر کارشناسانه خودداری شود.
 • مدرسه باید خارج از حریم کابل های فشار قوی برق(هوایی یا زمینی) خطوط اصلی و فرعی گازرسانی، پست های زمینی فشار قوی، پمپ بنزین، محل عرضه و فروش کپسول های گاز، انبارهای مواد محترقه، منفجره ترکیبات شیمیایی مانند کاغذ، پارچه، لاستیک، چوب، الیاف بافت و … نیز در مسیر حوزه های آبریز فرعی و اصلی رودخانه واقع نشود.
 • برای هر دانش آموز در کلاس حداقل باید 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود.
 • حداکثر ابعاد قابل قبول برای کلاس درس 8 متر طول و 7 متر عرض می باشد. ارتفاع سقف کلاس نباید از 3 متر کمتر باشد.

 

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی آتش نشان ها

 لباس و تجهیزات آتش نشانها

جنس  لباس آتش نشانها

جنس لباس آتش نشانها از موادی به نام آزبست (ASBEST)  ساخته می شود که یک نوع ﭘنبه نسوز است و مقاومت زیادی در برابر آتش دارد. آزبست ترکیبی از سیلیکات های معدنی مانند سیلیکات آهن و سیلیکات منگنز  با ترکیبات پیچیده کریستالی و الیافی می باشد. لایه بیرونی لباس نسوز از جنس کولار آلومینیومی است که پرتوها و تشعشعات حرارتی را منعکس می کند و حرارت را جذب نمی نماید.

انواع لباس های آتش نشانی

محافظ در برابر حرارت :

جنس این لباس ها از چندین لایه آزبست با رویه آلومینیومی ساخته می شود. در اماکنی که حرارت زیادی دارند و بیشتر توسط کارگرانی که در قسمت کوره های مراکز صنعتی کار می کنند استفاده می شود.

محافظ در برابر شعله :

این لباس ها سه لایه هستند و با آن می توان مستقیم وارد شعله شد. وزن آن بین 7 تا 12 کیلوگرم بوده و در محیط هایی که آتش حدود 815   درجه سانتیگراد حرارت دارد می توان استفاده کرد.

شرایط استفاده از لباس نسوز

1-تا جایی که ممکنه از لباس نسوز در فضای باز استفاده شود.

2- شخص از لحاظ روانی، روحی و جسمی در سلامت کامل باشد.

3- لباس زیر شخص از جنس نخ باشد و پلاستیکی نباشد.

4- شخص آتش نشان حرفه ای باشد.

5- در صورت پاره شدن لباس هنگام عملیات محل را ترک کند.

لباسهای نسوز از نظر ظاهر به 2 شکل یک تکه و دو تکه وجود دارند که بلوز بعضی از مدلهای آنها دارای محلی برای بستن دستگاه تنفسی هوای فشرده می باشند. لباس های نسوزی که در آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد، معمولاً شامل: بلوز، شلوار، چکمه، کلاه و دستکش ضخیم می باشد.

چگونگی ورود به محل حریق با لباس نسوز

بخاطر عدم دید کافی و شناخت کافی از محل آتش سوزی نباید با لباس نسوز وارد فضای بسته شد. هنگام عملیات دو نفر از آتش نشانان باید لباس نسوز بپوشند تا اگر برای یکی از آنها مشکلی پیش آمد نفر دوم بتواند او را کمک کند. از آب برای خنک کردن آتش نشان با لباس نسوز نباید استفاده کرد چون بر اثر حرارت، بخارهای آب از طریق درزهای لباس وارد لباس می شوند. برای خنک کردن بهتر است محیط و مسیر آتش نشانها را خنک کنیم. بعد از هر عملیات لباسهای نسوز باید بررسی شوند تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز با آب شستشو داده و خشک گردد.

لباسهای محافظ در برابر مواد شیمیایی

این لباسها از جنس های مختلفی چون مواد عالی پلیمری و مواد پلاستیکی، PVC ( پارچه پلی امید با پوشش 2لایه از جنس بوتیل و با لایه بیرونی از جنس ویتون، مجموعه از مواد پلیمری که باعث مقاومت پارچه می شود) ساخته می شود و مقاوم در برابر مواد شیمیایی می باشند. در زیر به مدل های مختلف این لباسها اشاره میکنیم:

 • لباس شیمیائی ترل کم فوق سوپر
 • لباس شیمیایی ترل کم مدل HPS
 • لباس ترکیبی منعکس کننده حرارت و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
 • لباس شیمیائی مدل TLU با کاربرد محدود
 • لباس شیمیائی ترل کم مدل VPS
 • لباسهای حفاظتی شیمیائی مجهز به سیستم جریان هوا
 • لباس شیمیائی ترل کِم 1000
 • لباس شیمیائی ترل کم سوپر

لباس های محافظ در برابر تشعشعات رادیو اکتیو

موادی در طبیعت یافت می شود که از اتم های آنها پرتو ساطع می شود که این مواد را رادیو اکتیو یا پرتو زا گویند. این ذرات به سه حالت آلفا α ، بتا β و گاما γ می باشند.یک ورقه کاغذ می تواند از پرتو ذره آلفا جلوگیری کند، یک ورقۀ آلومینیومی به قطر 3 میلی متر می تواند از پرتو ذرۀ بتا و یک جدار سربی به ضخامت 7 سانتیمتر می تواند باعث توقف پرتو گاما گردد.

وسایل و لباس های حفاظت انفرادی

حفاظت سر و چشم :

برای جلوگیری  از آلودگی سر باید از کلاههای ایمنی در مکانهایی که احتمال مواد رادیواکتیو یا گرد و غبار آلوده وجود دارد از کلاههای پلاستیکی و پارچه ای مناسب استفاده کرد. در چنین مکانهایی برای حفاظت چشم باید از عینک های مخصوص که با توجه به محیط کار و مواد رادیواکتیو  متنوع می باشند استفاده نمود.

حفاظت دهان و بینی :

یکی از راههای آلودگی داخلی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است عبور بخارات آلوده یا مواد پرتوزا از طریق دهان و بینی به داخل ریه ها می باشد. برای حفاظت از ریه ها می توان از ماسک های متنوع که برای استفاده در محیط و شرایط متفاوتی تولید شده اند استفاده کرد.

 حفاظت بدن :

برای حفاظت از بدن هنگام کار با موارد رادیواکتیو یا مواد شیمیایی برحسب نیاز می توان از روپوش های ساده، روپوش های آزمایشگاهی و یا لباس های مخصوص حفاظتی استفاده کرد.جنس این لباس ها از پارچه های معمولی و یا پلاستیکی ضد اسید و نسوز می باشند.

حفاظت دست ها :

برای حفاظت از دست ها می توان از دستکش های مخصوص که برای استفاده در محیط و شرایط متفاوت ساخته شده اند استفاده کرد.

حفاظت پاها :

برای جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط کار و هنگام عملیات به سایر مکان ها و حفظ پاها از آلودگی استفاده از کفش های مناسب ضروری می باشد. کفشها باید ساده، سفید، قابل رفع آلودگی و کف آنها پلاستیک بدون شیار باشد تا مواد و ذرات آلوده در لابلای شیارها قرار نگیرد. هنگام کار در آزمایشگاههای مواد پرتوزا باید از جورابهای سفید آزمایشگاهی استفاده گردد. بعد از اتمام کار و عملیات در محیط های آلوده باید دستها، لباس و کفش ها با دستگاههای کنترل آلودگی بررسی شود و در صورت اطمینان از پاک بودن آنها محل را ترک کرد.

چکمه های مقاوم در برابر مواد شیمیائی

این چکمه ها دارای استاندارد ایمنی EN 145 بوده و از جنس پولی یورتان برای حد اکثر حفاظت ساخته شده و ضد جرقه می باشد.

دستکش های محافظ در برابر مواد شیمیائی

این دستکش ها چند منظوره بوده و در مقابل مواد شیمیائی جامد، مایع و گاز دستها را محافظت می کند. لایه بیرونی آن از جنس PVC و آستر داخلی آن از جنس کتان با کیفیت زیاد ساخته شده است و در برابر عوامل فیزیکی مانند خراشیدگی و سائیدگی مقاوم بوده و طول آن 35 سانتی متر است.

 

car

چندین دلیل آتش‌سوزی خودروها

خودروها می‌توانند به دلایل گوناگون انسانی و فنی و شیمیایی آتش بگیرند و در خیلی از مواقع ، مجموعه‌ای از عوامل مختلف دست در دست یکدیگر باعث آتش‌سوزی یک ماشین می‌شوند. شناخت این عوامل مطمئنا می‌تواند به دارنده‌ی خودرو کمک کند تا از موقعیت‌های مخاطره‌آمیز پرهیز کند ، اما به هر حال تضمینی در کار نیست.

همیشه یادتان باشد که اگر به هر علتی ماشین‌تان آتش گرفت سریعا از آن خارج شوید و تا جای ممکن از آن فاصله بگیرید ، چرا که شعله‌ای کوچک می‌تواند به‌سرعت گسترش یابد و در نتیجه ، وضعیت حادثه می‌تواند به ‌مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر شود.

۱- نقص فنی:

نقص فنی معمولا به خودی خود باعث آتش‌سوزی ماشین نمی‌شود اما می‌تواند شرایط مساعدی برای بروز آن مهیا کند یا حتی موقعیتی ایجاد کند که آتش گرفتن ماشین اجتناب ‌ناپذیر شود.

معمولا خودروسازان توجه فراوانی روی این نقایص دارند و اگر موردی مشاهده شود بی‌درنگ و پیش از فراگیر شدن مشکل ، برای رفع آن اقدام می‌کنند. به هر حال هیچ سازنده‌ای دوست ندارد با ماشین‌های قابل اشتعال‌اش شناخته شود! باید توجه داشت که از یک طرف هر عیب و ایرادی لزوما منجر به آتش گرفتن ماشین نمی‌شود و از طرف دیگر ، نقص فنی صرفا نقطه‌ی شروع اتفاقاتی است که منجر به آتش‌سوزی می‌شوند.

۲- تعمیر و سرویس نامناسب:

خطای انسانی معمولا دلیل مستقیم آتش‌سوزی خودرو نیست اما بی‌توجهی به نگه‌داری از خودرو به ‌راحتی می‌تواند آن را به خطر بیندازد.

شکی نیست که فراموش‌کاری یا غفلت از سرویس درست و به ‌موقع وسیله‌ی نقلیه می‌تواند خطر آتش گرفتن ناخواسته و پیش‌بینی‌ نشده‌ی آن را نیز به همراه داشته باشد. اگر قطعات شکسته ، آب‌بندهای دارای نشتی یا سیم‌کشی معیوب را به حال خود رها کنید ، ماشین شما به یک بمب ساعتی متحرک تبدیل می‌شود.

موتوری که واشر خراب داشته باشد می‌تواند موجب چکه کردن مواد قابل اشتعال شود و سیم‌های فرسوده می‌توانند جرقه و اتصالی ایجاد کنند.

۳- باتری‌های هیبریدی و الکتریکی:

پاییز 2013 بود که یکی از خودروهای الکتریکی تسلا مدل اس که به‌عنوان «ایمن‌ترین خودرو تا کنون» معرفی شده بود آتش گرفت. این ماشین با سرعت زیادی در حرکت بود که جسم ریزی با آن برخورد کرد و باعث سوراخ شدن و اشتعال باتری شد. این مساله برای تسلا بسیار گران تمام شد چون ادعا کرده بود که تمام مشکلات ایمنی این گونه خودروها را برطرف کرده است. به هر حال این خودروها هنوز در آغاز راه‌اند و با مشارکت شرکت‌هایی مثل شورلت و جنرال موتورز ، امیدهای زیادی برای آینده‌ی ایمن آن‌ها وجود دارد.

۴- داغ شدن مبدل‌های کاتالیستی:

مبدل‌های کاتالیستی که به سیستم اگزوز متصل می‌شوند یکی از خطرات اصلی منجر به آتش‌سوزی هستند و در عین حال معمولا نادیده گرفته می‌شوند.

این مبدل‌ها اغلب به این دلیل داغ می‌شوند که میزان آلاینده‌های اگزوزی که می‌سوزانند بیش‌تر از ظرفیتی است که برای آنها در نظر گرفته شده است. در واقع اگر موتور ماشین شما به هر دلیلی درست کار نکند ، باعث سوخت ناقص بنزین می‌شود و مواد اضافی زیادی را روانه‌ی سیستم اگزوز می‌کند. به این ترتیب مبدل کاتالیستی باید کار اضافه‌ای انجام دهد و از حد معمول داغ‌تر شود. این مساله علاوه بر این که در دراز مدت به خود مبدل آسیب می‌رساند ، بخش‌های اطراف آن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با داغ شدن بیش از حد مبدل (که می‌تواند به بیش از هزار درجه‌ی سانتی‌گراد برسد) آتش‌سوزی در خودرو بسیار محتمل خواهد بود.

۵- داغ شدن موتور:

داغ شدن موتور به خودی خود باعث مشتعل شدن آن نمی‌شود ، اما می‌تواند دمای مایعات داخلی ماشین را بالا ببرد و باعث بیرون ریختن آنها از چرخه‌ی حرکت خودشان بشود. این مایعات ممکن است روی قسمت‌های داغ مثل موتور یا سیستم اگزوز بریزند و آتش بگیرند.

داغ شدن موتور می‌تواند ناشی از آب‌بندی معیوب یا واشر خراب باشد و بررسی فنی نیاز دارد.

به هر حال داغ شدن پیوسته‌ی موتور ماشین نشانه‌ی خطرناکی است که نباید از آن غافل شد.

۶- نشت مایعات:

در هر خودرو ، مایعات اشتعال‌پذیر و خطرناک گوناگونی مانند بنزین ، روغن موتور ، روغن ترمز ، روغن گیربکس و غیره وجود دارد که همگی در حینی که ماشین روشن است در گردش‌اند و با آسیب دیدن مسیر و شلنگ و مخزن‌شان می‌توانند موجب آتش‌سوزی شوند.

اگرچه چنین آتش‌سوزی‌ای احتمالا از محدوده‌ی موتور شروع می‌شود که تمام این مایعات خطرناک در آن جمع‌اند ، اما فراموش نکنید که بعضی از آن‌ها مثل بنزین و روغن ترمز در تمام طول ماشین در جریان‌ هستند.

iStock_000013699944XLarge-min-2-770x400

آشنایی با سیستم های اعلام حریق

جهت به حداقل رساندن خسارت های ناشی از حریق امروزه از سیستم های  اعلام حریق به طور گسترده در ساختمان ها و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می شود. همچنین برای اطلاع دادن به ساکنین ساختمان در مواقع بروز حریق از این سیستم ها استفاده می شود تا حدالامکان از تلفات جانی جلوگیری شود. برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود و حرارت و شعله استفاده می شود. سیستم های اعلام حریق به دو نوع عادی و هوشمند ساخته شده اند.

سیستم های اعلام حریق:

در این سیستم ها مکانی را که میخواهیم از حریق حفاظت کنیم را به مناطق مشخص تقسیم می نماییم تا در صورت بروز حریق بتوان محل را سریعتر و راحت تر تشخیص داد که به هر  کدام از این مناطق زون(zone ) گفته می شود.در سیستم های هوشمند نیز این عمل صورت می گیرد ولی مزیت آن این است که این سیستم ها دارای اجزای قابل آدرس دهی هستند و علاوه براینکه می توان زونی را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد می توان دقیقا عنصری را که حریق را تشخیص داده  را نیزمعین کرد و محل دقیق حریق را مشخص نمود و خبردهنده ها یی را که مربوط به آن محل می باشد فعال نمود .

harigh

سیستم اعلام حریق به سه قسمت اصلی تقسیم می شوند :

– تجهیزات تشخیص حریق (دتکتورها)

– تجهیزات اعلام حریق ( فلاشرها ، آژیرها و … )

– مرکز کنترل یا پانل مرکزی که وظیفه ارتباط بین دتکتورها و وسایل اعلام حریق را به عهده دارد.

تجهیزات جانبی دیگری نیز برای تکمیل و قدرتمند نمودن سیستم اعلام حریق به کار می روند.

 

تجهیزات تشخیص حریق (دتکتورها)

دتکتورها وسایل الکترونیکی هستند که  وظیفه آنها تشخیص حریق و اعلام آن به مرکز کنترل میباشد. دتکتورهادر شکل ها و طرح ها ی مختلف و معمولا به رنگ سفید توسط کارخانه های سازنده ارائه می شوند و در محلهای مناسب ساختمان مانند آشپزخانه – موتورخانه – اتاق بایگانی – راهروها – اتاق ها منزل – اتاق ها ی کنفرانس به صورت سقفی یا دیواری روی پایه های مخصوص نصب می شوند . بسته به اینکه دتکتورها از کدام اثر آتش برای تشخیص استفاده می کند در انواع گوناگونی به صورت زیر ساخته می شوند :

۱- دتکتور دودی       ۲- دتکتور حرارتی       ۳- دتکتور شعله ای

 

تجهیزات اعلام كننده حریق

برای آگاه کردن ساکنین ساختمان از بروز حریق از وسایل سمعی و بصری خاص سیستم های اعلام حریق استفاده می شوند که به سه گروه تقسیم می گردند:

۱- آژیر ( Sounder ) یا زنگ ( Bell )

۲- چراغ ها ی نشانگر ( (Flasher

۳- شستی ها ی اعلام حریق ( Manual Call Point ) ( MCP )

 

 

FirePhotography

قوانین حفاظت از ساختمان در برابر آتش سوزی

با توجه به رويكرد فعلي صنعت ساخت و ساز به مصالح و سيستمهاي ساختماني جديد و سبك و استفاده از انواع عايقهاي حرارتي، صوتي، پوششهاي جديد و محصولات پليمري یکی از مسائل مهم در طراحی و ساختمان سازی ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و آتش سوزی است. از آنجا که در هر ساختمان کلیه پیش بینی ها و تمهیدات لازم جهت ایمنی ساکنان و متصرفان در برابر حریق باید فراهم گردد ضروری است طراحی و ساخت ساختمان ها به نحوی صورت گیرد که با توجه به کاربری،‌ ابعاد و تعداد طبقات، به مدت مناسبی در برابر حریق مقاومت نموده و از گسترش حریق به فضاها یا ساختمان مجاور جلوگیری شود.

نجات جان افراد ساكن در ساختمان و انجـام اقـدامات حفـاظتی جهت جلوگیری از گسترش حریق دو هدف مهم و اساسی ضوابط حفاظت ساختمان در برابر حریق است.

ظوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق:

سیستم اعلام کننده حریق برای ساختمان‌ها كه نیاز به راه دسترسی یا پله اضطراری داشته باشند و ساختمان‌های صنعتی، انبار‌ها، اداری، عمومی، سینماها، سالن‌های اجتماعات و اماكن پرمخاطره ضروری است.
636219101225006221

دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان:

كلیه ساختمان‌های تجاری و فروشگاه‌ها از سیستم حرار‌ت مركزی یا پکیج استفاده نمایند (استفاده از بخاری با شعله رو باز مجاز نیست)
سیستم گازكشی ساختمان مورد تأیید اداره گاز قرار گیرد.
برای هر یك از انشعابات گاز بجز روشنائی‌ها در نظر گرفتن دودكش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر بالاتر از پشت بام و نصب كلاهك مناسب ضروری است.
شومینه‌ها و دستگاه‌های گازسوز (كلیه مشعل‌ها) به شیر كنترل ترموكوپل مجهز شوند.
آشپزخانه رستوران‌ها حتی المقدور زیر فضای آزاد مستقر شود. در صورت استقرار زیر احداث بنا، در مجاورت فضای آزاد قرار گیرد و بالای آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشد.
1502098660_heating-system

دستورالعمل مربوط به علائم نشان دهنده راه های خروجی:

هر واحد مسکونی باید حداقل دو مسیر خروجی که در حد امکان از  یکدیگر دور باشند، دارا باشد.
در بناهایی که بیش از یک خروجی دارند باید علامت‌هایی به طرف راه‌های خروج نصب شود و نحوه نصب این علامت‌ها بایستی بر  اساس مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

دستورالعمل مربوط به راه های خروجی خاص:

طبقات پایین سطح همکف که برای تاسیسات و سایر امکانات ساختمان استفاده می‌شود  باید دارای درب‌های محفاظت شده باشند.
هر واحد مسکونی باید یک قسمت خروج داشته باشد که این واحدها از هر نوع که باشند عبارتند از :
الف- در سطح همکف واحد مسکونی باید یک درب خروجی بطور مستقیم به خیابان راه داشته  باشد.
ب- یک واحد مسکونی باید توسط پلکان به خارج  از ساختمان دسترسی مستقیم داشته با شد که ممکن است 2 واحد در یک طبقه باشد پس باید خروجی ظرفیت لازم  را داشته باشد.

pele-farar-2

 

 

 

 

 

 

nasoz

لباس نسوز

آزبست (پنبه نسوز ASBEST) یکی از مواد  در تهیه لباس نسوز  می باشد که مقاومت زیادی در برابر آتش دارد آزبست ترکیبی از سیلیکات های معدنی مانند سیلیکات منگنز و سیلیکات آهن با ترکیبات پیچیده الیافی و کریستالی می باشد.

خاصیت آئینه بودن لباس نسوز پرتوها و تشعشعات حرارتی را منعکس و حرارت را جذب نمی نماید. و لایه بیرونی و پوشش روی لباس نسوز از جنس کولار آلومینیومی است.

انواع لباس نسوز

لباس های نسوز به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

الف : محافظ در برابر شعله :

این گونه لباس ها معمولا سه لایه هستند. وزن آن بین 7 تا 12 کیلوگرم می باشد  در محیط هایی که آتش حدود  c ˚815  حرارت دارد با آن می توان مستقیم وارد شعله شد

ب : محافظ در برابر حرارت :

این لباس ها معمولاٌ  از چندین لایه از جنس آزبست با رویه آلومینیومی ساخته شده است و در اماکن پرحرارت

و معمولاً توسط کارگرانی که در قسمت کوره های مراکز صنعتی کار می کنند استفاده می شود

چگونگی ورود به محل حریق با لباس نسوز

با لباس نسوز  نمی توان وارد فضای بسته شد بدلیل عدم دید کافی و ناآشنایی با محل. در عملیات باید 2 نفر لباس نسوز پوشیده تا اگر برای نفر اول مشکلی پیش آمد نفر دوم او را کمک کند.

جهت خنک کردن فرد آتش نشان با لباس نسوز از آب به صورت مهپاش استفاده نمایید  استفاده از آب مستقیم به دلیل وجود حرارت زیاد سبب ورود بخار آب  از طریق درزهای لباس شده.

از سالم بودن لباس اطمینان حاصل و آن را در جای مخصوص قرار داده و برای عملیات بعدی آماده نگه می دارید. لباسهای نسوز باید بعد از هر عملیات مورد بازدید قرار گیرد و در صورت نیاز با آب و موا شوینده شسته شده و خشک گردند.

خصوصیات فرد استفاده کننده از لباس نسوز

 1. آتش نشان حرفه ای باشد.
 2. از نظر روحی ، روانی و جسمی سالم باشد.
 3. لباس زیر شخص استفاده کننده پلاستیکی نباشد و از جنس عایق مانند نخ باشد.
 4. در صورت بروز هرگونه ناراحتی ناشی از حرارت، سریعاً محل را ترک نماید.
 5. حتی المقدور از لباس نسوز در فضای باز استفاده شود.
 6. به تعداد نفراتی که در عملیات لباس نسوز پوشیده اند، به همان تعداد نفرات دیگر لباس پوشیده و در خارج از محیط آتش سوزی آماده باشند.
 7. چنانچه لباس نسوز در عملیات پاره شد باید سریعاً محل را ترک و لباس را تعویض کرد.

لباسهای نسوز از نظر شکل به 2 شکل دو تکه و یک تکه وجود دارند که بلوز بعضی از مدلهای آنها دارای محلی برای بستن دستگاه تنفسی هوای فشرده می باشند.

لباس های نسوزی که در آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد، معمولاً شامل بلوز، شلوار ، دستکش، چکمه و کلاه با نقاب شیشه ای ضخیم می باشد.

tablo

علايم و تابلوها ایمنی

1- علائم ايمني (تعاريف و نحوه کاربرد)
علائمی که توسط تابلو، رنگ، علامت نورانی (روشنایی) یا علائم صوتی، ارتباط کلامی  یا علائم ناشی از حرکت دست، توصیه ها و اطلاعاتی درباره ایمنی عمومی و بهداشت کار را انتقال میدهد که شامل تابلوها و علائم تصویری، علائم نورانی، علائم نوری، علائم صوتی، علائم کلامی و علائم ایمنی با حرکات دست میگردند.

2- رنگ های دارای مفهوم ایمنی
در علائم تصویری، نورانی و نوری ایمنی رنگهای خاص دارای مفاهیم مشخصی است.
جدول زیر تعیین کننده کلیه این رنگهاست:

table

3- تابلوها و علائم تصويري
علائمی که شامل ترکیبی از شکل، رنگ، نوشته، سمبل و نشانه تصویری که حاوی پیام مشخصی باشد. این علائم ممکن است دارای سازه یا فاقد آن بوده، به ساختمان یا دیواری الصاق یا روی زمین و نرده و امثال آن قرار گیرد.

4- انواع تابلوها و علائم تصويري (از جهت کاربرد)
4-1- تابلوها و علائم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاهها
علائمی است که دارای پیامهای منع کننده کاری خطر زا یا هشدار وجود خطری یا الزام به انجام کاری یا راههای گریز از خطر یا کمکهای اولیه باشد و شامل انواع زیر است:

الف) علائم تصويري بازدارنده
منع کننده کاری است که احتمال خطر را افزایش داده یا آن را بوجود می آورد.
خصوصیات اصلی
(1) دایره ای شکل
(2) نشانه تصویر به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب (از چپ به راست) به رنگ قرمز (قسمت قرمز رنگ باید حداقل 35 درصد سطح علائم را بپوشاند)

pic2

ب) علائم تصويري هشدار دهنده
علائمی که احتمال خطری را هشدار میدهند.
خصوصیات اصلی
(1) مثلثی شکل
(2) نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه زرد با حاشیه سیاه (قسمت زرد رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند)

pic3

ج ) علائم تصویری الزام کننده
علائمیکه الزام و اجبار کننده کار خاصی است
خصوصیات اصلی
(1) دایره ای شکل
(2) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند.)

pic4

د ) علائم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن
علائم تصویری مربوط به خروج اضطراری و کمکهای اولیه:
علائمی که اطلاعاتی را راجع به امکانات نجات و امدادی مثل خروج اضطراری و راه فرار، کمکهای اولیه و… ارائه میکنند.
خصوصیات اصلی
(1) مربع یا مستطیل شکل
(2) نشانه تصویر سفید رنگ روی زمینه سبز (قسمت سبز حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند(

ه) علائم خروج اضطراري و مسيرهاي فرار

pic5

و) علائم مکمل براي نشان دادن جهت خروج اضطراري

pic6

ز) علائم تصويري مربوط به کمکهاي اوليه
علائمیکه اطلاعاتی را راجع به امکانات کمکهای اولیه و… ارائه میکنند.

pic7

ح ) علائم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق
علائمیکه اطلاعاتی را راجع به امکانات و تجهیزات اطفای حریق ارائه میکنند.
خصوصیات اصلی
(1) مربع یا مستطیل شکل
(2) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه قرمز (قسمت قرمز رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند).

pic8

ط) علائم مکمل جهت دار براي دسترسي به وسايل اطفاي حريق

pic9

alarm

انواع سیستم اعلام حریق

در کل دو نوع سیستم اعلام حریق بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد:

1-سیستم قدیمی زنگ های معمولی

2- آنالوگ پیشرفته تر

و در زیر به توضیح این دو تکنولوژی پرداخته ایم :

سیستم های معمولی

این سیستم ها دو حالت «روشن » و «خاموش » دارد. این سیستم ها فقط آتش را تشخیص می دهند و پدیده های دیگر مانند دود، گرد و غبار و بخار را نمی تواند تشخیص دهد. کنترل پنل این سیستم ها فقط منطقه و یا مداری را که دچار مشکل شده است را نشان میدهد و محل دقیق مشکل را نمی تواند مشخص کند.

اصولا از این سیستم برای ساختمان های کوچک استفاده می شود.

سیستم های آنالوگ آدرس پذیر :

روند این سیستم ارتباط دو طرفه بین کنترل پنل و دتکتورهای مربوطه می باشد. هر دستگاه تشخیص حریق یک آدرس منحصر به فرد در سیستم دارد و کنترل پنل به صورت جداگانه وجود آتش را میتواند تشخیص دهد.

مولفه های کلیدی یک سیستم اعلام حریق :

اجزای اصلی سیستم های اعلام حریق به شرح زیر است:

کنترل پنل، دتکتورها و دستگاه های هشدار

کنترل پنل  (زنگ هشدار):

کنترل پنل مغز سیستم اعلام حریق است و به طور مداوم بر دتکتورها نظارت میکند و از طریق امکانات محافظت شده نصب شده، در صورت وجود نشانه ای از آتش عکس العمل نشان می دهدمجموعه عملیات کنترل پنل شامل موارد ذیل می باشد:

 • صدای آلارم تخلیه تاسیسات
 • اطلاع دادن به آتش نشانی
 • اطلاع دادن به مدیریت ساختمان
 • بستن درهای آتش و دود
 • راه اندازی سیستم های تهویه دود
 • آغاز عملیات و خاموش کردن خدمات دیگر ساختمان

دتکتورها :

 • دتکتور حرارت
 • دتکتور حرارتی خطی
 • دتکتورهای فیبر نوری گرما خطی
 • دتکتورهای دود یونیزاسیون
 • دتکتورهای دود نوری
 • دتکتورهای چند ضوابطه هوشمند
 • دتکتورهای دود
 • دتکتورهای پرتو
 • دتکتورهای شعله

انواع سیستم های هشدار آتش

 • سیستم اعلام حریق دستی، با نقاط تماس دستی فعال میشود.
 • سیستم اعلام حریق آتش، با دتکتور گرمایی خودکار و نقاط تماس دستی فعال میشود.
 • سیستم اعلام حریق آتش خودکار، بوسیله دتکتورهای دود و نقاط تماس دستی فعال میشود.
 • سیستم خودکار آبپاش آتش و سیستم اعلام حریق دستی
kapsol

انواع کپسول و خاموش کننده های آتش نشانی

کپسول های آتش نشانی به 5 نوع تقسیم می شوند:

1-خاموش کننده های محتوی آب

2)خاموش کننده های محتوی کف

3)خاموش کننده های محتوی پودر

4)خاموش کننده های محتوی گاز

5)خاموش کننده های محتوی مایعات تبخیر شونده ( هالوژنه (

خاموش کننده های آبی

جهت اطفاء حریق های ناشی از مواد قابل احتراق معمولی مانند  (چوب، کاغذ، پلاستیک، لاستیک) که جز گروه مواد خشک می باشد ، استفاده می گردد .

لازم است برای اطفاء   از حرارت مواد خشک  کاسته شود ، یا به عبارتی خنک شوند که این امر معمولاً با تاثیر آب یا محلولهای آبی انجام می شود . اغلب حریق های مربوط به منازل از این گروه هستند و بهترین ، کاربردی ترین و اقتصادی ترین ماده خاموش کننده نیز در این گونه موارد آب است .

خاموش کننده های آبی دو نوع هستند:

الف) خاموش کننده های محتوی آب و گاز

ب ) خاموش کننده آب و هوا

خاموش کننده های کف

گرچه خاموش کننده کف ، در اصل برای استفاده در حریق های مایعات قابل اشتعال می باشد ، ولی می توان از آن در حریق های مواد خشک نیز استفاده نمود. خاموش کننده های کف ، عموماً « غیرقابل کنترل می باشند . »

کف هاي مورد استفاده در اطفاء حريق كه انواع پروتئيني آن از تخمير آلايش هاي دامي غير خوراكي و انواع شيميايي آن از تركيب برخي مواد شيميايي خاص تهيه مي شود ،  در هنگام پاشيده شدن توسط سر لوله كف ساز با هوا و آب مخلوط شده و حباب ايجاد مي نمايد . فراواني گسترش كف در هنگام استفاده ، مي تواند روي حريق را پوشانده و مانع رسيدن اكسيژن و صعود گازهای ناشي از حريق گردد

خاموش کننده های پودری  

این خاموش کننده ها در انواع قابل شارژ و یکبار مصرف در بازار عرضه می شود و بسیاری از ساکنین منازل  به دلیل ارزان بودن قیمت اولیه ، این خاموش کننده ها را ترجیح می دهند .

خاموش کننده های پودری در مورد حریق های از نوع مایعات قابل اشتعال استفاده می شود . پودر این خاموش کننده ها ، سمی شناخته نشده ، ولی چون شیمیایی می باشد ، باعث التهاب مجاری تنفس برای مدت طولانی و همچنین در محیط های بسته قدرت بینائی را کاهش می دهد. ساخت این دستگاه در دو نوع طراحی شده ؛ نوع اول که دائماً تحت فشار می باشد و نوع دوم عامل فشار در یک سیلندر کوچک قرار دارد .

 خاموش کننده های گاز کربنیک CO2 

این خاموش کننده محتوی 2/3گاز CO2  می باشد که  در سیلندر قرار دارد . چون بدنه آن باید فشار زیادی را متحمل گردد ، به همین علت از فولاد ساخته می شود و نباید این سیلندر در زیر تابش مستقیم خورشید و یا در مجاورت دستگاه های حرارتی قرار گیرد . گاز CO2 از هوا سنگین تر و غیرقابل اشتعال است . به همین خاطر در موقع اطفاء به خوبی سطح آتش را پوشانده و جانشین اکسیژن می شود و در نتیجه عمل اطفاء به نحو احسن صورت می پذیرد. به دلیل اینکه گاز مزبور در محل مصرف هیچ اثری از خود به جای نمی گذارد،این خاموش کننده ها معمولاً قابل کنترل هستند .

و علت آن که سر لوله خاموش کننده CO2 به شکل قیفی یا شیپوری می باشد این است:

الف)  از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری کرده و به آن اجازه انبساط می دهد .

ب ) ماده اطفایی را به محل مورد نظر هدایت می نماید .

اگر چه دی اکسید کربن سمی نیست ؛ ولی وقتی به میزان زیاد در فضای بسته برای اطفاء حریق استفاده شود ، می تواند خطرناک باشد . بعلاوه ایجاد مه ناشی از CO2 می تواند باعث کاهش دید و خطای ناشی از این امر گردد .

خاموش کننده های هالوژنه ( مایعات تبخیرشونده)

مایعات تبخیر شونده به عنوان ماده اطفائی غیرقابل قبول شناخته شده اند و استفاده از این مواد ،به دلیل صدمه رساندن به لایه اوزن محدود و قدغن شده است. در این خاموش کننده ها به منظور ساخت مواد اطفائی ، از دو هیدرو کربن به نام های متان CH4 و اتان C2H6 به عنوان مواد پایه در نظر گرفته شده و هیدروژن این ترکیب توسط عناصر هالوژنه جایگزین می شود و مواد حاصل قابلیت اشتعال نداشته و حدودا 4 الی 5 برابر از هوا سنگین تر هستند و به سرعت روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن به حریق می شود و از طرفی در واکنشهای زنجیره ای سوختن دخالت کرده و در نتیجه عمل اطفاء صورت می گیرد . این مواد تا زمانی که در داخل سیلندر یا ظروف در بسته هستند ، بصورت مایع و در محیط به صورت گاز می باشند . مواد هالوژنه جدید پس از مصرف ، هیچ اثری از خود به جا نمی گذارند

توجه: گاهی لازم است که در یک محیط ، چند نوع خاموش کننده و در اندازه های مختلف وجود داشته باشد و صرف وجود یک نوع کپسول ، آن محیط را از آتش سوزی احتمالی ایمن نمی کند .